Pieniądze, jako metoda płatności wydają się być tematem dość powszechnym. Często myślimy, że wiemy o nich wystarczająco dużo. Oczywiście posiadanie takiej podstawowej wiedzy nie jest niczym złym, jeśli wystarcza nam dokonywanie transakcji zakupu i sprzedaży. Jednak w sytuacji, gdy chcemy zacząć kolekcjonować monety, wiedza o nich oraz w ogóle o pieniądzu jest niezbędne. Ponadto wertowanie kart historii z pewnością będzie niepełne, jeśli nie będziemy wiedzieć, jaką wartość dla ludzi stanowiły w danym czasie pieniądze.

Początkowo ludzie nie zaprzątali sobie głowy żadnymi metodami płatności – nie było im to do niczego potrzebne. Z czasem jednak zaczęła rozwijać się wymiana towarów, za które należało pobierać i dawać określoną opłatę, by było to sprawiedliwe. W związku z tym konieczne było powstanie czegoś, co tę wymianę usprawni i co określi wartość przedmiotu będącego obiektem transakcji kupna i sprzedaży. Pierwsze pieniądze przybierały dość prowizoryczne formy, aczkolwiek warto podkreślić, że było to i tak ogromnym wynalazkiem z pewnością efektem wielu przemyśleń. Najpierw wartość danego dobra określały różnego rodzaju przedmioty, będące częścią środowiska naturalnego, na przykład muszelki, które w pewnym momencie były uznaną walutą. Następnie waluta zyskiwała na jakości. Zaczęto ją wykonywać z różnych surowców, głównie metali. W ten sposób pieniądz był odróżniany na tle innych przedmiotów. Później światem zawładnęło złoto i srebro. Te metale szlachetne stały się cennymi kruszcami, o które toczyły się nawet walki. Mimo wszystko jednak wprowadzenie konkretnej waluty i pieniądza usprawniło wszelką wymianę i spowodowało, że w społeczeństwie zapanował większy spokój i ład, który zastąpił miejsce chaosu.

Sama numizmatyka związana z kolekcjonerstwem wydaje się nie mieć dalekich korzeni. W rzeczywistości jednak jest inaczej, ponieważ już w starożytnym Rzymie zanotowano przypadki zbierania monet – przypomina nam w rozmowie pan Robert, zajmujący się skupem monet w Bydgoszczy. Przykładem może być tutaj Oktawian August, który lubował się w monetach i zbierał je nie tylko dla siebie, ale także dla swoich przyjaciół. W tym okresie miało miejsce także prawdopodobnie pierwsze wybicie monet okolicznościowych. W Polsce numizmatyka jako zainteresowanie zaczęła pojawiać się nieco później. Pierwszą osobą, która kolekcjonowała monety był biskup chełmiński i miało to miejsce pod koniec XV wieku.

Kolejnym etapem powinno być powstanie banknotów, jednak zdziwić może, że wcześniej dopuszczono do obiegu czeki. Na początku, i to już około V wieku przed naszą erą, miało to miejsce w Persji. Czeki stanowiły formę wymiany z towar wśród ludności szlacheckiej i arystokracji. Dopiero po tym pojawiły się banknoty. Stało się to wiele stuleci później, bo aż w X wieku naszej ery.