Sama nazwa – numizmatyka brzmi dość tajemniczo, żeby nie powiedzieć egzotycznie. Oczywiście większości z nas kojarzy się ona z walutami i jest to skojarzenie niewątpliwie trafione jednak uogólniające. W dzisiejszym artykule skupimy się na genezie powstania ten nauki oraz na aspektach jakie ona obejmuje, a jest ich naprawdę sporo.

Skąd wzięła się nazwa?

stare monetyTrudno jednoznacznie sprecyzować skąd została zaczerpnięta obowiązująca dziś nazwa – numizmatyka. Jedni twierdzą, że swe pochodzenie zawdzięcza ona łacińskiemu słowu – nummus, co znaczy – pieniądz. Inne źródła dowodzą, że ta dźwięczna nazwa może mieć swe źródło w języku greckim, mówiąc ściślej słowie – nomisma, które znaczy to samo w języku polskim, co odpowiednik łaciński. Bez względu na genezę nazwy warto odnotować, iż etymologia monety ma ścisły związek właśnie z dokonaniami Greków, zaś sama nazwa obowiązująca i określająca kruszec została wymyślona przez Rzymian. Legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie opowiada o rzymskiej świątyni bogini Junony na szczycie Kapitolu, gdzie w trakcie gorejącej wojny nadano nazwę – moneta. I tak nazwa ta zaczęła rozprzestrzeniać się w okolicznych obszarach. Do dziś w Hiszpanii używa się słowa – moneda, w Niemczech – munze, zaś na Wyspach Brytyjskich – Money.

Numizmatyka – definicja.

stara monetaOgólna definicja numizmatyki mówi, iż jest to nauka pomocnicza historii parająca się szeroko pojętymi badaniami monet, banknotów oraz wszelkich innych znaków pieniężnych pod względem historycznym, estetycznym, jak również technicznym. Numizmatyka jako nauka swe początki czerpie z XIVw, a jej okres najdynamiczniejszego rozwoju przypada na czasy renesansu.

Jakie są główne zadania numizmatyki?

numizmatyka Do fundamentalnych zadań numizmatyki należy zbiór, kolekcjonowanie oraz odpowiednia klasyfikacja monet. Ale to nie wszystkie zadania jakie swym obrębem opiewa ta fascynująca i arcyciekawa nauka. W ich skład wchodzi także datowanie, skrupulatna analiza znaków, analiza ikonograficzna i epigraficzna, a także ustalanie obszarów, kręgów oraz wartości poszczególnych monet. Jednak numizmatyka jako nauka nie ogranicza się wyłącznie do badania monet, jej zakres jest szerszy niż nam może się wydawać, ponieważ na podstawie danej monety badacz ma na celu określenie i zinterpretowanie faktów oraz procesów dziejowych jej towarzyszących. Nie należy zapominać, że monety z wczesnych okresów spełniały także funkcje dodatkowe i to także leży u zadań specjalisty – historyka zajmującego się numizmatyką. Ale żeby móc mówić o okresach warto je podzielić pod względem chronologicznym. Najważniejszymi okresami w dziejach pieniądza były ery – grecka, celtycka, rzymska oraz bizantyjska. Najwięcej problemów jednak sprawia naukowcom era dalekiego wschodu, czyli terenów obecnie zasiedlonych przez Japończyków oraz Chińczyków. Sporo kontrowersji wywołuje także historia monetarna Indii. Kolejne etapy ram czasowych dotyczą średniowiecza – ery arabskiej i perskiej, jak również czasów nowożytnych.

Nauki występujące obok numizmatyki.

Wespół z numizmatyką niesie się wiele nauk pomocniczych bez których sama określenie genezy monety byłoby wyjątkowo ubogie. W ich skład wchodzi m.in. egzonumia zajmująca się elementami łudząco podobnymi do monet, lecz wyzbytymi wartości płatniczej – np. żetonami, lub odznaczeniami. W tym miejscu warto także wspomnieć o natafilii, która to zajmuje się badaniem znaków pieniężnych. Ostatnią nauką pomocniczą jest skrypofilistyka. To najnowsza nauka, która bada akcje oraz obligacje w dziejach najnowszych.

Więcej: http://numizmatykatorun.pl/.